Obchodní podmínky serveru Předplacenky

Tento internetový obchod je provozován společností NETSHARE, s.r.o.. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího. Zboží je odesíláno podle objednávky zákazníka, a to formou elektronické pošty, SMS nebo klasické pošty (způsob dodání si volí zákazník při objednání).

 • Pokud je zvolen způsob úhrady – Dobírkou: Zboží zasíláme doporučeným dopisem České pošty na dobírku. Za poštovné a balné je účtována cena dle platného ceníku v den objednání. Takto objednané zboží je odesláno nejpozději následující pracovní den.

 • Po vyplnění a odeslání objednávky premium účtu, který bude dodán Dobírkou, je zákazníkovi odeslán potvrzovací e-mail, zda-li je objednávka korektně vyplněna a objednána. Jakmile zákazník tento e-mail obdrží a podle pokynů potvrdí objednávku - je dobírka expedována a objednávka je brána jako závazná. Pokud zákazník chce zmíněnou objednávku stornovat - nepotvrzuje zaslaný e-mail s objednávkou - dle pokynů.

 • Zboží hrazené bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné hotovostní i bezhotovostní platby - je zboží expedováno dnem připsání peněz na náš bankovní účet (v pracovní dny).

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednání služeb a produktů jsou důvěrné. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona
  č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, v případech, kdy kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se její plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 • V případě pozdní platby za objednané služby a produkty má prodávající právo pozastavit poskytování služeb, a to bez pozdější náhrady.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno (vyjma situací uvedených v objednávkovém formuláři elektronického obchodu - viz anonymní platba).

 • V případě objednávky doručení formou Dobírky, je kupující povinen uvést v objednávce kontaktvní telefoní číslo pro ověření objednávky prodávajícím.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a dalších objednaných služeb. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 • Kupujícím vytvořená objednávka má platnost 7 dní. Do této doby je nutné závaznou objednávku uhradit nebo po dohodě s prodávajícím objednávku zrušit. Garance ceny k datu objednání je pouze do 7 dnů od objednání, poté se cena může změnit dle aktuálně platného ceníku služeb elektronického obchodu.

 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze elektronického obchodu. O vymazání z databáze je nutné požádat písemnou formou.

3. Ceny

 • Uváděné ceny při objednání jsou koncové bez dalších poplatků. Ceny jsou platné k okamžiku objednání.
 • Ceny poskytovaných služeb a produktů jsou vystaveny na stránkách elektronického obchodu v ceníku.
 • Pro zákazníky z České republiky jsou uvedené ceny zobrazeny v Kč, pro zákazníky ze Slovenské republiky a zahraničí jsou uvedené v €


4. Doklad o platbě

 • Na základě vyřízené objednávky zašle prodávající elektronický daňový doklad (ve formátu PDF nebo HTML - dle objendávky), který je zákazníkovi dodán ve lhůtě 7 pracovních dnů od data vyřízení objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednání. Za vyřízení se bere datum, kdy banka připsala peníze na účet společnosti. Pokud zákazník žádá uvedení položek IČ a DIČ - vyplní tyto údaje do nepovinných položek v objednávce. Reklamace daňového dokladu (špatné údaje, ...), prosím, řešte prostřednictvím naší zákaznické podpory nebo elektronickým dopisem na adresu: shop@predplacenky.cz

 • Zákazník může zažádat o doklad o platbě v písemné formě, který je mu vytvořen zdarma v provozovně prodávajícího nebo si jej může nechat zaslat na adresu, kterou uvedl v objednávce. Zasláním dokladu o platbě se zákazník zavazuje uhradit prodávajícímu manipulační poplatky - viz ceník služeb.

5. Poskytování zakoupených služeb

 • Server Předplacenky neodpovídá za výpadky share serverů, jejichž premium účty prodává, které mohou být způsobeny technickými potížemi nebo případně jinými právními kroky z jiných stran (třetích stran, ...). Server Předplacenky neručí za data uložená na těchto serverech. Všechna data, na která nemá uživatel uploadující data autorská práva - mohou být bez předchozího upozornění ihned smazána a premium účet může být zrušen.

 • Premium účet nesmí být sdílen mezi více uživateli, kteří by využívali jeho služeb. Pokud se zjistí sdílení premium účtu - může být premium účet bez předchozího oznámení zrušen bez náhrady.

 • Premium účty a jejich používání je vždy limitováno platnými obchodními podmínkami společností, které dané share servery provozují. V popisu kupovaného produktu je vždy odkaz na obchodní podmínky daných share serverů. V případě nejasností se může zákazník obrátit na zákaznickou podporu serveru Předplacenky.

 • Prodloužením premium účtu, který byl původně zakoupen u společnosti Předplacenky, se prodlužují i všechny poskytované služby k premium účtu.

 • Na premium účet zřízený u jiné společnosti se služby poskytované serverem Předplacenky k novým premium účtům nevztahují.

 • Pokud si zákazník objedná prodloužení časového premium účtu, který již nelze prodloužit (např. z důvodu jeho neplatnosti) - je zákazníkovi automaticky přidělen nový premium účet o stejné délce.

 • Platnost premium účtů se počítá od dne aktivace, tedy od dne, kdy byl premium účet zřízen, resp. proběhla platba kupojícího (zpravidla den připsání peněz na účet, apod.) - vyjímky tvoří premium účty, kde jejich platnost je počítána až dnem prvního přihlášení. Informace o platnosti je vždy uvedena v popisu premium účtu.

6. Možnost odstoupení od smlouvy

 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na shop@predplacenky.cz nebo písemně na adresu prodávajícího.

 • Při odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a datum nákupu zboží.

 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu. V případě premium účtu nesmí být tento premium účet aktivován, tzn. zákazník se na tento premium účet nesměl přihlásit nebo nesměl využívat jeho služeb.

 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Zpravidla se u premium účtu jedná o ponížení částky o 50 Kč a ponížení částky za využité dny, resp. za dny, kdy byl premium účet aktivován. Odstoupení od kupní smlouvy musí v tomto případě odsouhlasit obě strany kupní smlouvy.

 • Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Rozpor s kupní smlouvou

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 • To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověď na svoji otázku - neváhejte a kontaktujte nás na: shop@predplacenky.cz


Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky

Odběr novinek [Newsletter]

Zákaznická linka

Naše zákaznícka linka je Vám k dispozici o pracovních dnech od 9:00 do 17:00

Telefon:shop@predplacenky.cz

Napište nám!